เวิลด์คลาส อินโนเวชั่น เราจัดเต็มทั้งบุญ และกิจกรรม

เวิลด์คลาส อินโนเวชั่น โดยพิธีในวันนี้ได้ “หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้” ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานสงฆ์ และ “พระมหาสมปอง” พระนักเทศน์ชื่อดังจากวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) ท่านก็ให้เกียรติมาบรรยายธรรมะ (แต่รับรองว่าไม่ธรรมดา)ในงานบุญนี้ด้วย..!!